Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) Kurumu nereye bağlıdır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kurumuna bağlıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kurumuna bağlı diğer kurum veya kuruluşlar

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)

Hangi Kurum veya kuruluş Nereye Bağlı

Hangi kurumun veya kuruluşun nereye bağlı olduğunu öğrenebilir ve aradığınız kuruma bağlı tüm kurum ve kuruluşlara erişebilirsiniz.