Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kurumu nereye bağlıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kurumuna bağlıdır

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kurumuna bağlı diğer kurum veya kuruluşlar

Adalet Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
Milli Savunma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
T.C. Merkez Bankası (MB)
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Türksat A.Ş.
Ulaştırma Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Hangi Kurum veya kuruluş Nereye Bağlı

Hangi kurumun veya kuruluşun nereye bağlı olduğunu öğrenebilir ve aradığınız kuruma bağlı tüm kurum ve kuruluşlara erişebilirsiniz.